Privacy Policy

Uw gegevens houden wij privé

Onze organisatie doet er alles aan om uw privégegevens werkelijk privé te houden. Wij vinden erg belangrijk dat uw gegevens die u tijdens de bestelling bij onze site achterlaat wordt beschermd. Wij doen er alles aan dat er niemand bij uw privégegevens bij kan.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij de nodige gegevens van u. Hieronder kunt u lezen welke gegevens wij van u vragen en waarvoor wij deze gebruiken. Bovendien kunt u ook lezen wat u rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoelang wij uw gegevens bewaren.

Juridische gronden om uw gegevens te gebruiken

Voor de privacywetgeving moeten wij  aan u melden welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. De gegevens die wij nodig hebben vloeit voort uit de overeenkomstige afspraken tussen u en Henzaoil, die is ontstaan door uw aankoop en garantie van een product via ons website.

Bij het volgende gevallen ontstaat de juridische gronden:

 • Order en bestelling
 • Bezorging
 • Retour
 • Inruil
 • Contact met ons

Verder kunnen wij uw gegevens bij gerechtvaardigd belang gebruiken, dit ontstaat bij het verlenen van services, wettelijke verplichting bij het vermoeden van bijvoorbeeld fraude en door uw eigen toestemming. Doordat wij aan onze kalanten de beste service willen verlenen, vinden wij u privacy hierbij erg belangrijk.

Gerechtvaardigd belang ontstaat bij:

 • Contact met ons
 • Bezoek van de Henzaoil website
 • Aanmaak van Account
 • E-mail
 • Klanttevredenheidsonderzoek en reviews
 • Bij persoonlijk advies
 • Acties
 • Sociaal media

Welke functionarissen hebben toegang tot uw gegevens

Uw gegevens worden aan derden gegeven als dat daadwerkelijk nodig is. Hierbij moet u denken aan bezorg- en betaalpartners, informatiebureaus en IT-dienstverleners.

Bezorgpartners: uw bestelling dient bezorgt te worden, hiervoor worden onze bezorgpartner ingeschakeld;

Betaalpartners: on de betaling af te kunnen, wordt er gebruik gemaakt van een bank;

Informatiebureaus: in sommige gevallen, vermoeden van verdachte situaties, moeten wij uw gegevens met overheidsinstanties delen;

IT-diensten: onze IT-specialisten kunnen uw gegevens inzien bij o.a. problemen met uw account;

Uw gegevens zullen wij nooit met onbevoegde derden delen.

Waar wordt u gegevens bewaard

Uw gegevens worden in verschillende databases opgeslagen. Wij hanteren een strenge beveiligingsmaatregelen. Uw gegevens worden meestal bij zeer gerenommeerde bedrijven die uw privacy waarborgen binnen EU opgeslagen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Bij ons worden uw gegevens in principe niet langer bewaard dan noodzakelijk, daarom hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Wat zijn uw rechten

U bent en u blijft baas over uw gegevens, daarom heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke u tijdens aanmaak van uw account hebt verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. U heeft bovendien het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. In dit geval kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan verzoeken. Wanneer u toestemming heeft gegeven om u gegevens te verwerken, dan heeft u ten alle tijden recht om deze toestemming in te trekken.

Meldplicht datalekken

Wanneer er een datalek plaats vindt, dan zal Henzaoil u tijdig en juist binnen 48 uur na het bekend worden van het datalek informeren. In geval van een ernstig datalek, zal de verwerkingsverantwoordelijke dit tevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het bepalen van een datalek gebruikt Henzaoil de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad.

Klachten

In geval van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Als wij wat voor reden dan ook uw klacht niet naar behoren kunnen oplossen, dan kunt u zicht wenden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

[cookie_declaration]